Lietotāja reģistrācijas pieteikums

Autentifikācija*

Nepieciešams apstiprināt identitāti {{userName}}

Lietotāja kontaktinformācija *

+

* Personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Latvijas Bankas darbiniekiem saziņas iespēju ar respondentu par jautājumiem saistībā ar statistikas sagatavošanu un iesniegšanu. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv.

Papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā