Mēs augstu novērtējam darbu,
ko šajos ārkārtas apstākļos veltāt statistikas datu sagatavošanai un iesniegšanai.

Jūsu sagatavotā un iesniegtā precīzā informācija
ļaus operatīvi aprēķināt un novērtēt krīzes ietekmi uz ekonomiskajiem procesiem valstī, kas savukārt palīdzēs pieņemt objektīvus, uz faktiem balstītus lēmumus.UZMANĪBU!
Latvijas Banka ir nolēmusi atcelt
Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumu Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" prasību izpildi attiecībā uz datu sniegšanu par 2019. gadu.

Jauna lietotāja reģistrācijas pieteikumsDarbam ar sistēmu ieteicamās pārlūkprogrammas:
  • Chrome 28 vai jaunāka
  • Edge 13 vai jaunāka
  • Firefox 24 vai jaunāka
  • Internet Explorer 9 vai jaunāka
  • Opera 15 vai jaunāka
  • Safari 7 vai jaunāka

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem var tikt kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, par kura izdarīšanu var tikt piemērots sods saskaņā ar Krimināllikumu