Šo kļūdu rāda, ja Nebanku statistikas sistēmai mēģiniet pieslēgties, izmantojot uzņēmuma elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Lai pieslēgtos, ir jāizmanto reģistrētā lietotāja (privātpersonas) identifikācija.
Šādā gadījumā aicinām aizpildīt jauna lietotāja pieteikumu cilnē Reģistrācija. Reģistrācija notiks, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Reģistrācijas procesā jūsu esošie dati tiks sasaistīti ar tā uzņēmuma, kuru pārstāvat, kontu Nebanku statistikas sistēmā, un jums tiks nodrošināta pieeja konkrētā uzņēmuma iesniedzamajiem/iesniegtajiem pārskatiem. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 67022299 vai 67022715!
Pēc pieslēgšanās ekrāna augšējā labajā stūrī jāatver izvēlne "VĀRDS UZVĀRDS". Blakus laukam "E-pasts" ir poga "Pieteikt izmaiņas". To nospiežot, atvērsies ziņojuma forma. Lūdzam tajā ievadīt jauno e-pasta adresi un pēc tam nospiest pogu "Nosūtīt". Jaunā e-pasta adrese tiks reģistrēta vienas darbdienas laikā.
Pēc pieslēgšanās ekrāna augšējā labajā stūrī jāatver izvēlne "VĀRDS UZVĀRDS". Labajā pusē ir poga "Piesaistīt jaunu uzņēmumu". To nospiežot, atvērsies piesaistes forma. Lūdzam tajā ievadīt jaunā uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā un pēc tam nospiest pogu "Apstiprināt". Jaunais uzņēmums Jūsu pieslēgumam tiks pievienots vienas darbdienas laikā.
Maksājumam no Latvijas rezidenta, kurš veikts no bankas konta ārvalstīs, lūdzam lietot ārējā maksājuma kodu 999 - "Iekšzemes vai kļūdains maksājums" un valsts kodu 9N - "Bez nerezidentu valsts norādes".
"Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" jāsniedz par katru banku atsevišķi.
"Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" jāsniedz tikai par Latvijā darbojošās bankas kontā saņemtajiem maksājumiem no nerezidentiem. Par bankām vai ārvalstu banku filiālēm, kas nav reģistrētas Latvijas Republikā, minētais pārskats nav jāsniedz.
Pārskati labošanai pieejami sadaļas "Pārskati" cilnē "Iesniegtie". Lūdzu, atveriet ar pogu "Skatīt", un tad kreisajā pusē nospiediet "Veikt labojumus". Lūdzu, neaizmirstiet nosūtīt laboto pārskatu!
Lai izdrukātu pārskatu, jālieto poga "Skatīt PDF". To nospiežot, ekrāna apakšējā daļā atvērsies dialoga logs ar jautājumu "Vai vēlaties atvērt pārskatu?". Izvēloties darbību "Atvērt", pārskats atvērsies PDF formātā. Pārskata augšējā kreisajā stūrī ir norādīta izdrukas iespēja.
Sistēma pieejama 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Iespējami īslaicīgi darbības pārtraukumi sistēmas uzturēšanas vai modernizācijas darbu veikšanai. Lietotāju reģistrācijas pieteikumu, e-pastu apstrāde un telefoniskas konsultācijas notiek Latvijas Bankas darba laikā, skatīt.