Esošo kontu ar jaunajiem autentifikācijas rīkiem neizdodas sasaistīt, ja:
  • 1) Nebanku statistikas sistēmā jūsu reģistrētais vārds un uzvārds nesakrīt ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem pieejamajiem. Iemesls tam var būt uzvārda maiņa, vārda vai uzvārda pieraksta atšķirības;

  • 2) jūs izmantojat cita Nebanku statistikas sistēmā reģistrēta lietotāja lietotājvārdu un paroli.

  • Lai šo problēmu novērstu, aicinām aizpildīt jauna lietotāja pieteikumu cilnē Reģistrācija. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 67022299 vai 67022715!

Šādā gadījumā aicinām aizpildīt jauna lietotāja pieteikumu cilnē Reģistrācija. Reģistrācija notiks, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Reģistrācijas procesā jūsu esošie dati tiks sasaistīti ar tā uzņēmuma, kuru pārstāvat, kontu Nebanku statistikas sistēmā, un jums tiks nodrošināta pieeja konkrētā uzņēmuma iesniedzamajiem/iesniegtajiem pārskatiem. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 67022299 vai 67022715!
Nebanku statistikas sistēmā tiek reģistrēti konkrēti lietotāji. Aicinām jauno lietotāju reģistrēties tiešsaistē un anulēt iepriekšējo lietotāju.
Pēc pieslēgšanās sistēmai ekrāna augšējā labajā stūrī jāatver izvēlne "VĀRDS UZVĀRDS". Blakus laukam "E-pasts" ir poga "Pieteikt izmaiņas". To nospiežot, atvērsies ziņojuma forma. Lūdzam tajā ievadīt jauno e-pasta adresi un pēc tam nospiest pogu "Nosūtīt". Jaunā e-pasta adrese tiks reģistrēta vienas darbadienas laikā.
Maksājumam no Latvijas rezidenta, kurš veikts no bankas konta ārvalstīs, lūdzam lietot ārējā maksājuma kodu 999 - "Iekšzemes vai kļūdains maksājums" un valsts kodu 9N - "Bez nerezidentu valsts norādes".
"Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" jāsniedz par Latvijā darbojošā bankā saņemtajiem maksājumiem no nerezidentiem. Par bankām vai ārvalstu banku filiālēm, kas nav reģistrētas Latvijas Republikā, minētais pārskats nav jāsniedz.
Pārskati labošanai pieejami sadaļas “Pārskati” cilnē "Iesniegtie". Lūdzu atveriet ar pogu "Skatīt", un tad kreisā pusē nospiediet "Veikt labojumus". Lūdzu neaizmirstiet nosūtīt laboto pārskatu!
Lai izdrukātu pārskatu, jālieto poga "Skatīt PDF". To nospiežot, ekrāna apakšējā daļā atvērsies dialoga logs ar jautājumu "Vai vēlaties atvērt pārskatu?". Izvēloties darbību "Atvērt", atvērsies pārskats PDF formātā. Pārskata augšējā kreisajā stūrī ir norādīta izdrukas iespēja.
Sistēma pieejama 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Iespējami īslaicīgi darbības pārtraukumi sistēmas uzturēšanas vai modernizācijas darbu veikšanai. Lietotāju e-pastu apstrāde un telefoniskas konsultācijas notiek Latvijas Bankas darba laikā, skatīt.